4.1 Inleiding

Deze thesis heeft als ambitie inzicht te bieden in de wijze waarop het denken van creatieve professionals en de organisaties, waarvan zij deel uitmaken, in kaart kan worden gebracht. De (meta)competentiegedachte lijkt daartoe uitermate geschikt, maar vraagt nog om verdieping. Dit onderzoek wordt gelegitimeerd door een diversiteit aan behoeften, zoals:

  1. Er is sprake van maatschappelijke frictie rondom innovatie en kennismanagement; er is behoefte aan argumentatie ten behoeve van een sociaal debat
  2. Er is binnen het domein van competentiedenken behoefte aan conceptuele verheldering
  3. De MCG vraagt om een wetenschappelijke validering.

Door naar: 4.1.1 Sociaal debat