2.3.1.1 Inleiding MCG

Deze thesis heeft als ambitie inzicht te bieden in de wijze waarop het denken van creatieve professionals en de organisaties, waarvan zij deel uitmaken, in kaart kan worden gebracht. De metacompetentiegedachte (MCG) lijkt daartoe uitermate geschikt, maar vraagt nog om verdieping. Dit onderzoek richt zich daarom op drie domeinen:

  1. Er is sprake van maatschappelijke frictie rondom innovatie en kennismanagement; er is behoefte aan argumentatie ten behoeve van een sociaal debat
  2. Er is binnen het domein van competentiedenken behoefte aan conceptuele verheldering
  3. De MCG zou op beide gebieden een bijdrage kunnen leveren, maar vraagt om een wetenschappelijke validering.

Meer weten? Zie Legitimatiestudie