2.3.1.4 Methode

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een hermeneutische combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van de op literatuur geschoeide (theoretische) metacompetentiebenadering, zijn de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse organisaties, bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten in de loop der tijd steeds bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de volgrende resultaatgebieden:

  1. Het beschrijven van een aantal praktijkcasus in kwalitatieve observaties
  2. Het integreren van elementen en hun onderlinge relaties tot een conceptuele praktijk-keten
  3. Het inzichtelijk maken van de MCG met behulp van Tinbergen's fundamentele gedragsvragen.

Meer weten? Zie Legitimatiestudie