4.4 Methode

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. In 7. De Praktijk: casus zijn een aantal van deze casus in narratieve vorm opgenomen. 

Een van de eerste opbrengsten van dit heen en weer pendelen tussen theorie en praktijk was dat de keten van concepten die MCG verbindt met de concrete beroerpsraktijk van de professional nog niet in complete en gedetailleerde vorm was beschreven. Op basis van deze bevinding werd de volgende 'voorliggende' vraag geformuleerd: 'Hoe ziet het gehele ketenproces er eigenlijk uit, welke mechanismen kan men daarin als schakels onderscheiden?'

Om het beantwoorden van deze voorliggende vraag te structureren, is achtereenvolgens:

Verder met: 4.5 Het model als keten