x.6. Onderzoeksgroep

Een onderzoeksgroep is in het metacompetentie-denken meer dan een verzameling individuen die onderzoek uitvoeren; het geheel is immers meer dan de som der delen. Er kunnen echter wel verschillende rollen worden onderscheiden zoals: 

  1. de promovendus: drs. Frits Meijering
  2. de promotores: Prof.dr. Harry van de Wiel (RUG/UMCG) & Prof.dr. Kitty Zijlmans (UL)
  3. de klankborders: Drs. Jacqueline Sibbes, Dr. Ingrid ten Have & Dr. Bob van Limburg.