7. De praktijk: casus

Ter illustratie van de geschetste problematiek en relevantie van transitie richting competentiedenken zijn hieronder diverse casus weergegeven. De casus komen uit verschillende contexten en worden uiteindelijk geintegreerd in de werelden van zorg en kunst. 

 1. Kansen voor kenniswerkers; een andere aanpak van werkeloosheid
 2. Interview met Eric Wiebes: een andere aanpak van millieuproblematiek
 3. De Floriade als ecoconcept
 4. De Groningse tuinen van LeRoy
 5. Pauli's blauwe gedachten
 6. De vrouw met de witte poes: SOLK
 7. Bob de blogger: placemaking
 8. Paradigmawisseling in de economie: service dominant logic
 9. Ontbijten bij IKEA
 10. Microscopisch veldonderzoek in het ziekenhuis
 11. Een zorgstad?
 12. De meldkamer?
 13. Schilderles?
 14. UMCG-HRD?
 15. Frederiksoord: innovatieve integratie van zorg & kunst
 16. Video-animatie
 17. Flitscollege F. Meijering (onderzoeker).