2.3.1.1.1 Sociaal debat

In de postmoderne tijd, ookwel het digitale tijdperk genoemd, ontstaat een nieuw type professional: de kenniskunstenaar of creatieve professional (Van de Wiel, 2006). Deze creatieve professional vormt niet alleen een exponent van een nieuw wereldbeeld, maar biedt ook ondersteuning bij de huidige overgang richting kennis- en informatiemaatschappij:

 

Industriële maatschappij

Kennis- en informatiemaatschappij

Wereld is onveranderlijk

Evolutie

Universele kennis, universele wetten

Kennis is een constructie, persoons en contextgebonden. Een theorie is een representatie en bestaat uit een aantal dimensies en een netwerk van begrippen

Sociologie: functionalisme

Pragmatisme, symbolisch interactionisme

Communicatie: zender - ontvanger

Communicatie: auteur – tekst/ verhaal  – lezer

Meer weten? Zie Inleiding MCG