x.4.x Onderbouwing

Onderbouwing is het voorzien van een bepaalde gedachte of praktijk van rationele en/of empirische argumenten. De MCG vindt haar basis in de systeemtheorie, waarin men onderscheidt: 

  1. Besturingsfilosofie: uitgangspunten, theoretisch kader
  2. Besturend orgaan: coceptueel kader, Canmeds
  3. Bestuurd systeem: gedragskenmerken