1. Voorwoord

Maatschappelijk gezien voltrekken zich in hoog tempo een aantal culturele veranderingen. Het industriele en bureaucratische denken verliest aan invloed, terwijl kennis-, informatie- en transformatiedenken juist aan invloed winnen. Gezamenlijk vormen ze een bont pallet aan denkkaders die elkaar aanvullen, maar soms ook met elkaar interfereren. Dat bonte pallet van denkkaders met elk weer andere succescriteria, vraagt om een samenhangend geheel van ordening, methodiek en hulpmiddelen. Het metakader dat we hiervoor gebruiken is de metacompetentie-gedachte (Meijering & van de Wiel, ..). Om dat metakader overzichtelijk op te bouwen, hanteren we hier de volgende betooglijn.

Door naar: 2. Betooglijn