2.3.1 Legimatiestudie

Deze legitimatiestudie heeft als ambitie inzicht te bieden in de wijze waarop het denken van creatieve professionals en de organisaties waarvan zij deel uitmaken in kaart kan worden gebracht met behulp van hun metacompetenties. Met het verkregen beeld kan een bijdrage worden geleverd aan het maatschappelijke debat over innovatie en kennismanagement en een wetenschappelijke verdieping worden aangebracht in de toepassing van (meta)competenties in diverse praktijken*. 

* Meijering & van de Wiel: Reflecties op metacompetenties; de mindset van creatieve professionals in zorg en kunst. Academisch proefschrfit in wording. RUG/UMCG 

  1. Inleiding
  2. Uitgangspunten
  3. Onderzoeksvragen (> werkhypothesen)
  4. Methode
  5. Resultaatgebied 1: praktijkcasus in kwalitatieve observaties
  6. Resultaatgebied 2: de MCG als conceptuele keten
  7. Resultaatgebied 3: inzicht op basis van vier fundamentele vragen
  8. Conclusies
  9. Discussie

Meer weten? Zie Theorieen