4. Hoofdstukken proefschrift

In voorbereiding: Reflecties op metacompetenties; het denkproces/de mindset van creatieve professionals in zorg en kunst. Academisch proefschrfit RUG/UMCG  

 1. Inleiding
 2. Uitgangspunten
 3. Onderzoeksvragen (> werkhypothesen)
 4. Methode
 5. Het model als keten
 6. Chronologisch schema (wereldorientatie > praktijk)
 7. De MCG als kader
 8. Hypothese 1
 9. Hypothese 2
 10. Hypothese 3
 11. Hypothese 4
 12. Conclusies
 13. Discussie
 14. Casus: zie MCG.7 De praktijk

Door naar: 4.1 Inleiding