2.3.1.1.2 Conceptuele verheldering

De MCG bouwt direct voort op het competentiedenken dat inmiddels vergaand is ingeburgerd in tal van praktijken zoals onderwijs, zorg en kunstbeschouwing. Ondanks die populariteit is de conceptuele onderbouwing van het competentiedenken nog beperkt. Deze studie wil daaraan een bijdrage leveren door de uitgangspunten van het competentiedenken toe te passen op een specifieke zorgpraktijk (Psychosomatische O&G) en de bevindingen daarvan te combineren empirisch onderzoek onder de bijbehorende doelgroep.

De bevindingen van deze studie zijn inmiddels gepubliceerd in onderstaand leerboek.

Nederlandse versie van:  

               

  1. Inleiding Hoofdstuk
  2. Casus
  3. Theoretische verdieping
  4. Empirische benadering
  5. Algemene discussie
  6. Kritische reflectie
  7. Literatuurreferenties

Meer weten? Zie Inleiding MCG