2.3.1.1.3 Wetenschappelijke validering

Hoewel de conceptuele verheldering een aardige voorzet geeft voor methodische onderbouwing, is nog geen sprake van een meer formele validering. Daartoe wordt het concept metacompetentie hier uitgewerkt met behulp van de systeemtheorie en de vier fundamentele gedragsvragen van Tinbergen:

  1. De functionele waarom-vraag
  2. De mechanische hoe-vraag
  3. De particuliere ontwikkelingsvraag
  4. De overkoepelende adaptatievraag. 

Meer weten? Zie Inleiding MCG