4.1.3 Wetenschappelijke validering

Hoewel de conceptuele verheldering een aardige voorzet geeft voor wetenschappelijke onderbouwing, is nog geen sprake van meer formele validering. Daartoe dient het concept  metacompetentie nog verder te worden uitgediept conform onderstaande format:    

Door naar: 4.2 Uitgangspunten (voorlopige vragen)