2.3.1.2 Uitgangspunten

Als uitgangspunten voor dit onderzoek hanteren we de voorlopige vragen die wij bij ons thematisch overzicht hebben gebruikt:

 1. De wereld van professionals vraagt (steeds meer) om een creatieve mindset
 2.  Een creatieve mindset bestaat uit een samenwerkend geheel van mentale modules
 3. Mentale modules ontwikkelen zich vanzelf binnen en tussen individuen om veel voorkomende problemen op te lossen; het zijn standaard routines
 4. Tussen individuen bestaan deze routines uit afspraken en conventies (cultuur), binnen het individu ontwikkelt het brein persoonlijke heuristieken en algoritmen
 5. Afstemming tussen collectieve en persoonlijke heuristieken vindt plaats via socialisatie
 6. Socialisatie vraagt dat persoonlijke heuristieken zichtbaar vorm krijgen op gedragsniveau, in competenties
 7. Competent gedrag bestaat uit (oneindig veel) clusters van deelcompetenties die aan elkaar worden gelinkt door middel van leerprocessen tot metacompetenties
 8. Dit proces wordt op alle niveaus gestuurd door spaarzaamheid, het streven naar standaardisatie
 9. PROBLEEM inzake creatieve professionals:
 10. Standaardisatie is de inverse van creativiteit
 11. Creativiteit is immers een fundamentele en niet voor de hand liggende herschikking van mentale concepten, van placemaking
 12. Placemaking is de paradoxale basis voor innovatie 
 13. Om innovatie in een professionele seting vorm te geven ondanks deze paradoxale basis, is inzicht nodig in het ontwikkelen van een creatieve mindset

Meer weten? Zie Legitimatiestudie