4.1.2.2 Casus

  1. Het verzoek
  2. De ZER
  3. Tussenevaluatie
  4. Primus inter pares
  5. Evaluatie
  6. Ontbinden team

 Verder met 4.1.2.3 Theoretische verdieping