2.3.1.1.2.2 Casus

  1. Casus 1: het verzoek
  2. Casus 2: ZER
  3. Casus 3: Tussenevaluatie
  4. Casus 4: Primus inter pares
  5. Casus 5: Evaluatie
  6. Casus 6: Ontbinden team

 Meer weten? Zie Conceptuele verheldering