z.3 Oplossingsrichting

Er is in het kader van deze zoektocht naar de filosofische onderbouwing noch naar de praktische toepassing geen sprake van een oplossing in klassieke zin. Het paradoxale karakter van creativiteit (zelfinitierend en -limiterend) maakt dat men de brug moet bouwen terwijl men er over heen loopt. 
 
                                       
 
Daarbij maakt men energetisch gezien gebruik van multipliers, hetgeen betekent dat men zoekt naar een context, waarin:

Door naar: 2.3.4 Hoofdstukken proefschrift