2.2 Oplossingsrichting

Er is in het kader van deze zoektocht naar de filosofische onderbouwing noch naar de praktische toepassing geen sprake van een oplossing in klassieke zin. Het paradoxale karakter van creativiteit (zelfinitierend en -limiterend) maakt dat men de brug moet bouwen terwijl men er over heen loopt. 
 
                                       
 
Daarbij maakt men energetisch gezien gebruik van multipliers, hetgeen betekent dat men zoekt naar een context, waarin:

Door naar: 3. Hoofdstukken leerboekde huidige culturele transitie van modernisme naar postmodernisme vraagt om nieuwe manieren om metacompetenties inzetbaar te maken als criteria voor het ontwerpen van educatieve programma’s (bijvoorbeeld op het gebied van HRD) en bijbehorende hulpmiddelen (bijvoorbeeld de Digitafel)

Door naar: 4. Hoofdstukken proefschrift: deze thesis heeft als ambitie inzicht te bieden in de wijze waarop het denken van creatieve professionals en de organisaties waarvan zij deel uitmaken in kaart kan worden gebracht in de vorm van hun kern-metacompetenties.