2.4 Paradigma

Een paradigma is een stelsel van modellen en theorieën dat binnen een bepaalde wetenschappelijke discipline of traditie het denkkader vormt van waaruit men hier de metacompetentiegedachte bestudeert.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een pragmatische benadering van het sociaal constructivisme
  2. U baseert zich op ordening
  3. U gaat uit van chaos.

Meer weten? Zie Ordenen