2.2.1.1 Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn de principes waarop de Kaizen- of Lean-benadering voortbouwt inzake productietechniek, dienstverlening en managementmethoden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft naar continue kwaliteitsverbetering/voorkomen van verspilling/ duurzame systeeminnovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ecologisch denken (MVO) (Rotmans, Joore) en de circulaire economie. 
  2. U ziet werk als betekenisvol 
  3. U hanteert een non-dualistische levensvisie/ Materiële en geestelijke activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden en grijpen op elkaar in
  4. U hanteert een procesfilosofie (Bergson, Whitehead, Midgley)
  5. U gaat uit van een ecologische wereldorientatie met ecologische vooronderstellingen (assumpties). 
  6. U hanteert een growth ‘mindset’ (Dweck) met nadruk verbetering, op vergroting van kansen en mogelijkheden in plaats van op tekorten (deficiënties, gebreken, defecten, handicaps).
  7. U gaat uit van overvloed (abundance) aan reeds beschikbare materiële en immateriële hulpbronnen in plaats van schaarste. 
  8. U baseert uw handelen op pull, de aantrekkingskracht van probleemoplossen.

Meer weten? Zie Kaizen-benadering