2.1.1.2 Domeinen

Metacompetenties bouwen voort op een groot aantal onderliggende concepten die concepten

Kapitaal

Leren

(Cultuur)verandering

Kwaliteitsverbetering 

 

Procesorientatie

Systeembenadering 

Driewerelden

Actor/kenniscreator

 

 Zie Probleemoplossen