2.1.1.2.1 Meta-probleemoplossing

Normaal gesproken lost men problemen op met een methdodiek die past bij een van de drie 'werelden' (Popper) waarin dit probleem speelt. De MC-gedachte biedt een kader om problemen wereld-overstijgend op te lossen.

 

Hoe doe ik dat?

  1. U benadert problemen in de fysieke wereld, bestaande uit materiële, stoffelijke artefacten, op de klassieke manier van probleemoplossen
  2. U benadert puzzels uit de psycho-sociale wereld, bestaande uit psychologische en sociale activiteiten, met behulp van symbolen (zoals taal) en analoog-communicatieve interacties 
  3. U benadert vraagstukken uit de conceptuele wereld, bestaande uit mentale artefacten, zoals wetenschappelijke, culturele en filosofische begrippen, theorieën en modellen, met behulp van digitale communicatie
  4. U integreert deze drie benaderingen of perspectieven (Dennett spreekt van stances; hier wereldtheorie 4) met behulp van metacompetenties zoals:

Meer weten? Zie Toelichting MC