x.1.5.1 Gedrag

BEWERKEN! naar C.MCG als verklaringskader

 

Gedrag en daarmee dus ook het ontwikkkelen en/of hanteren van een epistemologisch kader is een vorm van probleemoplossend gedrag. Gedrag is binnen de metacompetentiegedachte het emergente resultaat van handelen op een aantal deelgebieden, zoals samengevat in Boerdieu's kapitalen of de Canmeds-rollen.  

 

Hoe doe ik dat?

  1. U past epistemologische metacompetenties toe op specifieke deelgebieden
  2. U gaat uit van een creatieve groeimindset.

Meer weten? Zie Werking nieuwe kader