2.1.1.2 Toelichting MC

Metacompetenties worden als denkgereedschappen toegepast door vaklui, experts, en professionals, maar vooral door bricoleurs (knutselaars), ontwerpers en creatieve professionals.

Hoe?

  1. MC kan men integrereren tot een universele, de klassieke 3-wereld-indeling overstijgende meta-probleembenadering
  2. MC worden vooral toegepast bij lastige of taaie vraagstukkken, waarbij men buiten het bestaande kader moet treden. Een inventieve oplossing bestaat uit een originele combinatie van reeds beschikbare oplossingen
  3. MC helpen de persoon bij zelfregulering en zelfsturing; men kan zichzelf doelen stellen en daarop koersen
  4. MC zijn als persoonlijke bekwaamheden generiek inzetbaar; men kan ze als ‘portable asset’ overbrengen naar andere situaties
  5. MC als persoonlijke gedrags- en handelingsrepertoire kan men in kaart brengen met een mindmap. De onderdelen daarvan kan men beschrijven in termen van kapitalen en rollen
  6. Inzicht in de eigen of andermans MC vergroot de mogelijkheden tot succesvol handelen, zowel in het persoonlijk leven als op de werkvloer. Dat vraagt refelctie want een competentie is ‘tacit knowledge’ (Polanyi). Dit is stilzwijgende, impliciete kennis en kunde die maar af en toe en deels expliciet wordt gemaakt
  7. Individuele MC's kan men als het ware opschalen tot de kerncompetenties van een organisatie.

Meer weten? Zie Probleemoplossen