2.2.2.1 Denkgereedschap

Metacompetenties zijn bekwaamheden of denkgereedschappen (Dennett) die zelf ook het product zijn van methodisch probleemoplossend denken. Dit impliceert dat er sprake is van een zelflerende en zichzelf almaar uitbreidende mentale gereedsschapskist. Men spreekt in dit kader van een growth mindset (Dweck) die op alle leefwerelden (fysiek, mentaal en sociaal) van toepassing is en deze werelden ook onderling als een soort fractale bouwstenen verbindt.

Men kan competenties namelijk zowel clusteren (tot metacompetenties) als opdelen (in subcompetenties). Competenties hebben zowel de potentie tot integratie als tot differentiatie; het zijn fractalen.

         

                                                         

         

Hoe? 

  1. U verdiept zich in de analogie van de Rubik-cube als fractaal
  2. U bouwt inhoudelijk voort op Popper's driewereld-theorie

Meer weten? Zie Adaptive toolbox