1.2 Conclusies inzake de legitimatie

Conclusies inzake de legitimatie (relevantie, belang en urgentie) van het onderzoek

Samenvattend kan men met Rotmans (ref.) stellen dat er maatschappelijk en wetenschappelijk gezien sprake is van een dringende en grote behoefte aan duurzame systeeminnovatie. Die innovatie wordt echter tegengewerkt door een tekort aan kennis over, en toepassing van een creatieve manier van probleemoplossen. In het verlengde daarvan, of eigenlijk daaraan voorafgaand, is er behoefte aan het ontwikkelen van een verklaringsmodel voor creativiteit als mentaal en sociaal proces. Meer concreet gaat het in dit onderzoek dus om het verhelderen van wat nu wel wordt samengevat met het containerbegrip 'de creatieve mindset van kenniswerkers'.  

Meer weten? Zie Legitimatie