4.5 Hermeneutisch actieplan

Alle uitgangpsunten, doelen en strategische overwegingen in ogenschouw genomen, ontvouwen drie specifieke en een generiek actieplannen:

  1. Specifiek: Uitwerking Root 2 richting doelen
  2. Generiek: Hermeneutische benadering van theorie en praktijk.

Meer weten? Zie Strategie