1.4 Sturing

Sturing van het project

Gezien de doelstellingen was sprake van een even ambitieus als omvangrijk project, waarbij al van tevoren duidelijk was dat veel activiteiten werkenderwijs zouden moeten worden ontwikkeld. Als onderzoeksstrategie is daarom gekozen voor een combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. In schema: 

Besturingsfilosofie (Uitgangspunten mensbeeld)

Pragmatisme in de context van innovatie

Besturend Orgaan (A.Epistemologisch model)

Evolutie-psychologische insteek: vier fundamentele vragen

Literatuuronderzoek

Incrementalisme

Hermeneutisch pendelen

Bestuurd Systeem (B. Verklaringsmodel)

Creatieve mindset kenniswerkers

 Zie: 1.4.1 S&S.a

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.