4. Strategie

De strategie beschrijft welke fundamentele keuzes er, op basis van de beschreven uitgangpsunten inzake legitimatie, doelstellingen en besturingsmodel, zijn gemaakt om de rest van het traject vorm te geven. Aangezien er geen bestaande strategie beschikbaar was om de creatieve mindset te verhelderen in termen van ordening, is gekozen voor toepassing van de hermeneutische cyclus. 

                                                            

Aan de orde komen: 

  1. First grasp: Cultuurfilosofische vertrekpunten onderzoekers
  2. Global inspection: Epistemologische uitgangspunten
  3. Inspection in detail: Ordening vraagstuk
  4. Deeper understanding: de vertaalslag naar methodisch handelen
  5. Hermeneutisch actieplan.

Meer weten? Zie Inleiding