1.4 Totstandkoming nieuw kader?

Hoe is dit nieuwe kader binnen dit huidige onderzoek ontstaan?

BEWERKEN

Voor het onderzoek als geheel werd, inherent aan de MCG als epistemologisch kader, kennis uit een groot aantal verschillende disciplines samengebracht. 

Meer weten? Zie Vragen over vragen