4.4.4.2 Modelleringswijze

De modelleringswijze is de beschrijving van de inhoud van de methode (processen, procedures en instructies, organisatiestructuren, relatieschema’s) om in- en overzicht te creeren, zoals hier het ontwikkelen van een epistemologisch kader om de creatieve mindset van kenniswerkers te bestuderen. 

  1. U maakt gebruik van epistemologische begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën
  4. U ordent modellen en theorieen met overkoepelende paradigma's
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientaties.

Meer weten? Zie Methode