4.4.4.3 Werkwijze

De werkwijze is de beschrijving in hoofdlijnen van hoe men te werk gaat  in termen van werkvormen, vaardigheden en technieken (bij voorkeur zo zoveel mogelijk gestandaardiseerd, procesmatig), zoals hier het ontwikkelen van een epistemologisch kader om de creatieve mindset van kenniswerkers te bestuderen.  

  1. U vertaalt modellen en theorieen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek epistemologische werkvormen
  3. U maakt gebruik van methodologische vaardigheden
  4. U bouwt uw handelen op met methodologische technieken.

Meer weten? Zie Methode