4.4.4.4 Beheerwijze

De beheerwijze is de manier waarop de organisatie en uitvoering van een traject, doorgaans door het management, wordt beheerd en bewaakt in relatie tot het hogere doel, zoals hier het ontwikkelen van een epistemologisch kader om de creatieve mindset van kenniswerkers te bestuderen. 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van (hier) onderzoeker-methodoloog binnen uw eigen domein
  5. kent uzelve.

Meer weten? Zie Methode