4.4.4.5 Ondersteuningswijze

De ondersteuningswijze is de manier waarop aan wettelijke, culturele en logistieke voorwaarden wordt voldaan om hier het ontwikkelen van een epistemologisch kader (om de creatieve mindset van kenniswerkers te bestuderen) te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld met templates, checklists, instrumenten etc. 

                                

Meer weten? Zie Methode