1.6 Opbouw

Opbouw van de rapportage (thesis)
 
Module A
 1. Aanleiding, legitimatie, doel, projectstrategie, besturingsmodel en opbouw rapportage
 2. Een nieuw epistemologisch kader
 3. Managementsamenvatting
 4. Casus
 5. Glossarium

Module B

 1. Een pragmatisch verklaringsmodel voor de creatieve mindset van kenniswerkers

Module C

 1. De bevindingen van het onderzoek, de resultaten, worden geformuleerd in een aantal empirisch-toetsbare hypothesen

Module D

 1. Een kritische beschouwing van de huidige dominante visie op het oplossen van complexe vraagstukken

Module E

 1. Casuistiek

 Module F

 1. Algehele discussie
 2. Kritische reflectie
 3. Suggesties voor vervolgonderzoek.

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.