x.2.1 Fundamentele vragen

Tinbergen 

 

 

 

  1. Vertaald naar het voorliggende onderzoeksobject luiden deze vragen: 
  2. De (ultimate functie) waarom-vraag: vanwaar de noodzaak van/voor creatieve mindset van kenniswerkers? 
  3. De (mechanistische hoe) vraag: hoe werkt een creatieve mindset?
  4. De (fylogenetische) evolutievraag: wat is de ontstaansgeschiedenis van een creatieve mindset bij de soort mens?
  5. De (ontogenetische) ontwikkelingsvraag: hoe ontstaat een creatieve mindset bij huidige mens?

Meer weten? Zie Kader