Welkom in de ELO-Metacompetentiegedachte

De metacompetentiegedachte beschrijft het gedrag van kenniswerkers als creatieve professionals of kenniskunstenaars, bij wie gezamenlijke besluitvorming, ontwerpen en kenniscreatie steeds meer samenvallen om ongewone en/of complexe problemen op te lossen. 

           

                                                                          Mindmap

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het fenomeen metacompetenties

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U handelt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van kenniswerker

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.