Welkom in de ELO-Metacompetentiegedachte

Metacompetenties zijn clusters van deelcompetenties die tot uitdruking komen in het beheersen van specifieke, bij een bepaalde rol of setting behorende beroepstaken, -rollen en -werkvormen. MC zijn een soort mentale apps of mindcoins die afzonderlijk, maar vooral als geheel een methodisch kader bieden om inzicht te krijgen in de mindset van creatieve professionals. Dit geheel wordt samengevat onder de noemer: metacompetentiegedachte (MCG).    

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten, zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van dit vakgebied. U bestudeert de metacompetentiegedachte

B. U maakt gebruik van werkvormen en toepassingen om de metacompetentiegedachte te hanteren als basis voor toepassingen als HRD en Kunstbeschouwing. U werkt methodisch   

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau, bij voorkeur in fundamentele veranderprocessen. U vervult de specialistische rol van transitiemanager

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules. 

 

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat te maken! 

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com