Inleiding Metacompetenties

Een competentie stelt iemand in staat om complexe problemen in uiteenlopende situaties op te lossen. Een metacompetentie is een cluster van dit soort verwante bekwaamheden of denkgereedschappen. Het geheel van metacompetenties vormt een mentale gereedschapskist die zich gaandeweg steeds verder ontwikkelt, een 'adaptive toolbox' (Gigerenzer). 

                                       

                               The mind is like a parachute; it only works when it's open (Zappa)

Hoe doe ik dat?  

  1. U baseert zich op een pragmatische benadering van sociaal constructivistische uitgangspunten
  2. U creëert in- en overzicht. U ordent
  3. U houdt rekening met de levensloop
  4. U verdiept zich in de historie
  5. U verheldert en bakent af met contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op het pragmatische concept van de mens als probleemoplosser.

Meer weten? Zie ELO-Metacompetenties