Inleiding

Binnen het Wenckebach Instituut van het UMCG vindt momenteel onderzoek plaats naar het denkproces van creatieve professionals, zogenaamde kenniskunstenaars, m.b.v. de metacompetentie-gedachte (MCG). 

 

  1. Voorwoord
  2. Betooglijn
  3. Leerboek
  4. Proefschrift
  5. De setting 
  6. De onderzoeksgroep
  7. De praktijk: diverse casus
  8. Glossarium
  9. Bijlagen