Inleiding Methode

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van metacompetenties volgens de regels van het vak. Probleemoplossen is daarbij de leidraad (Dewey) en leren, veranderen en onderzoeken worden als onlosmakelijk verbonden gezien.

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt naar wat mensen denken en doen, u vertaalt methodiek in metacompetent gedrag
  2. U past metacompetenties toe binnen een aantal praktijken
  3. U onderzoekt terwijl u ontwerpt en verandert. U combineert
  4. U werkt zoveel mogelijk systemisch (zie ELO-Methodiek: Systemische werkvormen)

Meer weten? Zie ELO-Metacompetenties