Inleiding

In deze module staan de aanleiding, de legitimatie, het doel, de opbouw en de toelichting op het pragmatisch perspectief als epistemologisch onderzoekskader centraal. Daarmee is gekozen voor een functionalistische insteek, zoals verwoord via een managementsamenvatting. Omdat het overkoepelende theoretische kader van de creatieve mindset van kenniswerkers, het pragmatisme deels een eigen begrippenapparaat en terminologie hanteert, zijn tevens een casus ter illustratie en een glossarium toegevoegd. 

  1. Aanleiding, legitimatie, doel, strategie en opbouw van het onderzoek
  2. Toelichting op het epitemologisch kader i.c. het pragmatisme
  3. Managementsamenvatting
  4. CasuistiekCasus ter illustratie: Kansen voor kenniswerkers
  5. Glossarium

Meer weten? Zie ELO-MCG