Inleiding

Van probleem naar opbouw; een inleiding
 
In deze inleidende module staat het traject van legitimatie van de vraag naar opbouw van het gehele traject centraal. Daarmee is gekozen voor een functionalistische insteek. Omdat het accent ligt op verheldering in termen van verwoording, zijn ook een casus ter illustratie en een glossarium toegevoegd.
  1. Legitimatie
  2. Doelstellingen
  3. Besturingsmodel
  4. Strategie
  5. Opbouw van de rapportage
  6. Casus ter illustratie: Kansen voor kenniswerkers
  7. Glossarium

Meer weten? Zie ELO-MCG