Inleiding

De rol van verandermanager is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om de MCG strategisch, op niveau en vanuit meervoudig perspectief vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt strategisch
  2. U positioneert zichzelf op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompetentatieve nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van communicator binnen uw eigen vakgebied
  5. U bent bekend met de belangrijkste bedrijfsrollen (Zie ELO-Organisatie: B. Bedrijfsrollen).