Inleiding Kenniswerker/Alg.Discussie

Alg. discussie nog invullen

De rol van kenniswerker is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om metacompetenties integraal-strategisch, op niveau en vanuit meervoudig perspectief vorm te geven.

               

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zichzelf op niveau
  3. U beheerst een aantal perspectieven en metacompetentie-deelrollen
  4. U integreert dit alles binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelf.

Meer weten? Zie ELO-Metacompetenties