4.5.1 Systeemtheoretisch kader

In dit onderzoek fungeert de systeemtheorie als kader. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat hierdoor een completer en dynamischer beeld van de wereld van de professional kan worden geschetst. Het nadeel is dat de systeemtheorie een eigen begrippenapparaat kent, waarvan de technische begrippen uit een ander 'taalspel' komen. Concepten als systeem, systemisch, proces, adaptatie, homeostase, kalibrering, dynamisch equilibrium en duurzame systeem innovatie maken deel uit van dit specifieke taalspel (Wittgenstein). 

 

In schema: mindset als model van metacompetenties

 

Besturingsfilosofie

Wereldoriëntatie (worldview), paradigmashift, EOVZ, complexiteits denken, ecologisch perspectief, witdruk denken

Besturend Orgaan

Conceptueel kader: model van metacompetenties  (CanMeds, Menselijk Activiteiten Systeem, Complex Adaptief Systeem, waardensysteem)

Bestuurd Systeem

Gedragscompetenties

 

 

Algemene systeemtheorie & metacompetenties: kernbegrippen

 

terug naar overzicht mbv BROWSER-pijltje < linksboven

Samenvatting voordelen

 1. Besturingsfilosofie
 2. Systeem in focus: leiderschap en actoroptiek
 3. Model van Menselijk Activiteiten Systeem: onderscheid tussen gedragscompetenties en metacompetenties
 4. Complexe situatie (Snowden)
 5. Omgeving: dynamisch, contingent
 6. Grenzen (open, gesloten, selectief open)
 7. Procesfilosofie:  input – throughput – output & outcome & feedback
 8. Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem;
 9. Facilitaire veranderingsstrategie
 10. Interdependentie: AHMAS -->   i.     Feedback & feed forward
 11. Opschaling. Aggregatieniveaus, systeemniveaus: opschaling (Boulding, Joore, Bronfenbrenner), Community of Practice, informeel netwerk
 12. Mind(set) als autopoëtisch, zelfreferentieel systeem (Maturana & Verala, Luhmann)
 13. Koppeling van systemen (boundery crossing; interlocking): organiseren als proces
 14. Institutionalisering. Model van een levensvatbaar systeem (viable systems; Beer): recursies, verbindingen (alignment). 
 15. Duurzame systeeminnovatie (Rotmans) ?
 16. Soft Systems Methodology (Checkland) CAS Ackof
 17. Werken met grenzen (Midgley); ontwerp van intermediaire systemen
 18. Ontwerpcriteria HRD/Leiderschapsprogramma
 19. Communicatie axioma’s
 20. Risicomanagement ?
 21. Coaching & dubbele contingentie/hermeneutiek: Gadamer, Luhmann, Giddens
 22. Kunstbeschouwing: het kunstwerk als agency