2.2.2 Adaptive toolbox

De adaptieve mentale gereedschapskist (Gigerenzer) is een cybernetisch model waarin MC's fungeren als een soort mind-apps die op verschillende besturingsniveaus opereren, varierend van hoog-abstract (wereldorientatie, paradigma) tot concreet praktisch gedrag.

 

Besturingsfilosofie

Wereldoriëntatie (worldview), paradigmashift, EOVZ, complexiteits denken, ecologisch perspectief, witdruk denken

Besturend Orgaan

Conceptueel kader: model van metacompetenties  (CanMeds, Menselijk Activiteiten Systeem, Complex Adaptief Systeem, waardensysteem)

Bestuurd Systeem

Gedragscompetenties

 

Hoe?

  1. U verdiept zich in MC's als denkgereedschap

Meer weten? Zie Modellen