x.4.x Growth mindset

Transformationeel leiderschap komt tot uiting in een mindset die sterk gericht is op leren, ontwikkelen en laten ontstaan, een ‘growth mindset’ (Dweck, ). Een mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe men de wereld en daarin ook zichzelf ziet. In het kader van de beooogde kwaliteiten van kenniswerkers focussen we hier op een groeigerichte mindset (Dweck): 

  1. De mindset van een creatieve professional functioneert als een zelfscheppend, autoreferentiëel systeem. Een actor is in staat invloed uit te oefenen op de omgeving. Dit impliceert zelfregulering en zelfsturing. Van cruciaal belang is coöperatieve samenwerking en de vormgeving van de organisatiecultuur. 
  2. De mindset van de creatieve professional bestaat uit een andere configuratie dan die van de routineprofessional. Het patroon van deze mindset wordt in dit onderzoek in kaart gebracht met behulp van het model van metacompetenties. Iedere professional beschikt over een unieke mindset (N=1). 
  3. De mindset van een creatieve professional bestaat doorgaans uit ‘tacit knowledge’. Coaching is erop gericht deze ‘tacit knowledge’ expliciet te maken.
  4.  

Verder met 2.1.1.3 Functionaliteiten