2.1.1.4 Architectuur

De term architectuur verwijst naar de manier waarop men dingfen ontwerpt en vooral gehelen structureert in termen van systemen, processen, mensen en middelen. Om complex gedrag overzichtelijk en toch genuanceerd te kunnen beschrijven, bijvoorbeeld ten behoeve van opleiding en beoordeling, is een flexibele ordening noodzakelijk, zoals in termen van clustering (tot metacompetenties) als in termen van opdelen (in subcompetenties). Competenties hebben dus zowel de potentie tot integratie als tot differentiatie, het zijn fractals.

             

Door modulair te bouwen kan men de gewenste onderwijsarchitectuur op maat vormgeven. Er ontstaan steeds weer andere bouwsels (variërend van simpele lessen tot complete curricula), terwijl men toch steeds dezelfde set algemene didactische bouwstenen gebruikt. Metacompetenties hebben daarbij deels dezelfde kenmerken als competenties, maar door hun integratie op een hoger abstractieniveau ook een aantal specifieke kenmerken. 

 Meer weten? Zie Probleemoplossen