2.3.1.1.2.4 Empirische benadering

Op basis van de data, grofweg 40 persoonlijke meningen van internationaal erkende experts op het gebied van de Psychosomatische Obstetrie & Gynaecologie, kan men concluderen dat binnen dit domein interactiviteit een sleutelrol speelt. De hoge prioriteit die men toekent aan de metacompetenties collaboration, communication and professionalism, verwijst naar wat Watslawick omschreef als het betrekkingsaspect,  de wijze waarop mensen reguleren hoe ze met elkaar omgaan. Dit betrekkingsaspect komt tot uiting in de vaak impliciete instructie hoe men de expliciete boodschappen moet opvatten. Het accent binnen de POG ligt dus op metacommunicatie en daarmee op het uitzoomen van het inhoudelijke probleem zelf naar ‘de vraag achter de vraag’, ‘de patient achter de klacht’, ‘de vrouw achter de patiënte’ etc. De bio-medische benadering lijkt vooral in te zoomen op het inhoudsniveau, de vraag welke mechanismen een rol spelen, hoe de dingen werken. Het accent ligt dan veel meer bij rollen als organisator, kenniswerker en innovator. 

Meer weten? Zie Conceptuele verheldering