1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om de metacompetentiegedachte als mindset /adaptive toolbox van creatieve kenniswerkers inzichtelijk te maken.

                

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van belangen
  2. U weet dat metacompetenties altijd binnen een bepaalde setting of situatie vorm krijgen, de context
  3. U weet dat metacompetenties altijd hun toepassing vinden binnen een bepaalde cultuur
  4. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat metacompetenties altijd vorm krijgen vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van succescriteria
  7. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van wederkerigheid
  8. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van interactiviteit
  9. U weet dat er bij metacompetenties altijd sprake is van (succesbepalende) voorwaarden

Meer weten? Zie Inleiding