1.3 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Dit geheel omvat symbolische structuren, zoals waarden en normen, wetten en regels, waarmee men aan het eigen handelen betekenis geeft en die men deelt met de andere leden van de groep. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop men onderling met elkaar omgaat, hoe men de sociale verhoudingen vormgeeft, hier binnen de kenniseconomie. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat uit van de mens als ultra-sociaal wezen
  2. U weet dat de mens vooral problemen oplost door middel van co-creatie
  3. U beseft dat een mens altijd deel uitmaakt van communities
  4. U beseft dat binnen communities men zich moet profileren
  5. U bent zich bewust van het lokale krachtenveld
  6. U houdt rekening met de (on)geschreven regels van het gezelschap waarin u verkeert. U kent het culturele klimaat
  7. U bent bekend met het fenomeen cultuurvisie.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten