1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. 

                                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij probleemoplossen altijd iemand de posite inneemt van zoekende of oplosser. Dat is het subject 
  2. U weet dat er iets of iemand is die gezocht en hopelijk gevonden wordt. Dat is de positie van object.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten