1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Per vraagstuk gelden andere criteria die men onderling ook weer kan combineren.

                                                   

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat het bij waarheidsvragen vooral draait om het ware 
  2. U weet dat het bij waarderingsvragen vooral draait om het rechtvaardige
  3. U weet dat het bij ethische vragen vooral draait om het juiste
  4. U hanteert bij esthetische vragen vooral draait om het schone
  5. U hanteert bij vitaliteitsvragen vooral draait om het energieke
  6. U hanteert bij praktijkvragen vooral draait om het werkzame.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten