1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beinvloeding tussen verschillende partijen.

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U onderkent het bestaan van verschillende dyadische posities
  2. U streeft naar gelijkwaardigheid
  3. U streeft naar begrepen worden, maar ook naar begrijpen
  4. U bent even nieuwsgierig als toegankelijk.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten