1.8 Interactiviteit

Interactiviteit verwijst naar de wisselwerking, het op elkaar reageren door personen, maar ook door zaken, gedachten of ideeen, processen of organisaties. Binnen de context van dit platform ligt het accent op sociale interactie, de wijze waarop personen elkaar beinvloeden.

                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat sociaal contact andere kenmerken vertoont dan valt af te leiden uit de bijdrage van de individuele deelnemers. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van emergentie
  2. U begrijpt dat bij interacties, vooral door het emergente karakter ervan, het aanwijzen van causale, lineaire verbanden niet of nauwelijks mogelijk is. Er is sprake van complexiteit
  3. U bent bekend met begrippen als dynamiek, zelforganisatie en chaordische processen etc. U hanteert een systeemperspectief.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten