2. Ordenen

Ordenen is het indelen aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om (hier) metacompetenties als concept inzichtelijk en werkbaar te maken.

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van metacompetentiegerelateerde begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën
  4. U ordent modellen en theorieën met overkoepelende paradigma's
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientaties.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Ordenen