2. Ordenen

Ordenen

Ordenen is het indelen aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om (hier) de de creatieve mindset (adaptive toolbox) metacompetenties als concept inzichtelijk en werkbaar te maken.

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van metacompetentiegerelateerde begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën
  4. U ordent modellen en theorieën met overkoepelende paradigma's
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientaties.

Meer weten? Zie Inleiding