2.1 Begrippen

Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideëen, een soort mentale eenheid, waarmee men (hier) metacompetenties als concept inzichtelijk en werkbaar kan maken. 

                                 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader van metacompetenties: probleemoplossen
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschapppen of kwaliteiten
  3. U drukt onderlinge verschillen in kwaliteiten uit in kwantiteiten
  4. U weet dat er altijd sprake is van doelen
  5. U weet dat er altijd sprake is van metacompetentiekaders
  6. U weet dat er altijd sprake is van metacompetentieposities
  7. U weet dat metacompetenties tot uiting komen via personen
  8. U voldoet aan specifieke voorwaarden/succesfactoren.

Meer weten? Zie Ordenen