2.2 MC als model

Metacompetentie als model

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om (hier) metacompetenties als mediator tussen denken en doen overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bestudeert het Lean-model, hier uitgewerkt als Kaizen-benadering
  2. U verdiept zich in het mentale model van de adaptive toolbox.

Meer weten? Zie Ordenen