x. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en metacompetenties beïnvloeden elkaar doorlopend en wederzijds zodat men hun interactie het best in een overkoepelend verband kan plaatsen.

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat uw metacompetenties die u zich in uw jeugd heeft eigen gemaakt mede bepalend zijn voor uw huidige referentiekaders
  2. U verdiept zich in de algemene leeftijds- of levensfasen
  3. U bent bekend met de ontwikkeling van (uw) persoonlijke waarden
  4. U verdiept zich in het begrip cognitief-emotionele ontwikkeling
  5. U kent (uw) morele ontwikkeling
  6. U verdiept zich bij ingrijpende vraagstukken in de pedagogiek of gerontologie

Meer weten? Zie Inleiding Metacompetenties

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Levensloop