2.1.1 Probleemoplossen

Metacompetenties zijn adaptieve denkgereedschappen om een breed scala aan problemen en vooral mentale puzzels op te lossen, een soort mind-apps. Als model biedt de MCG een ordening, een taxonomie of classificatie van deze mentale, en zich steeds verder ontwikkelende bekwaamheden. 

Hoe?

  1. U bestudeert het onderliggende concept competentie
  2. U bestudeert de toelichting op MC
  3. U bestudeert de verschillende toepassingsgebieden
  4. U verdiept zich in de mind
  5. U verdiept zich in het leren
  6. U denkt systemisch (zie ELO-Denkhulp)
  7. U verdiept zich in de concrete toepassing (zie B. Methode).

Meer weten? Zie Begrippen